Thông báo: Rét đậm, Rét hại – Chậm thời gian giao hàng

Tình hình thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc đang mưa rét đậm nên thời gian giao nhận của Người vận chuyển sShip có thể trễ hơn so với ngày bình thường.
Hiện tại, Tình hình thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc đang mưa rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng tới việc giao nhận của Người vận chuyển sShip. Vì lý do này, Thời gian giao nhận của Người vận chuyển sShip có thể trễ hơn so với ngày bình thường. Rất mong Quý khách hàng thông cảm!